2016PBRWorldChampionCooperDavisridesCatfishJohnfor91points